ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะกรรมการเงินกู้ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 16:22 น.
 1311
ท่านสุทัศน์   ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
พร้อมด้วยเลขานุการ คณะกรรมการเงินกู้  และผู้จัดการ รองผู้จัดการ 
ให้การต้อนรับคณะกรรมการเงินกู้ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย  จำกัด  
ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ และการบริหารงานสหกรณ์ฯในด้านต่างๆ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2562  ณ  ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  ชั้น  2  สำนักงานสหกรณ์ฯ