ข่าวกิจกรรม

การอบรมวิชาชีพทั่วไป หลักสูตรช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมโลหะ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 14:28 น.
 810
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  ได้เปิดโครงการอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก  ประจำปี   2562 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562  หลักสูตร  ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ  ช่างเชื่อมโลหะ 
 
ณ วิทยาลัยเทคนิค จ.เชียงใหม่   โดยมีนายกำจรเดช  พรหมสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการด้วย บรรยากาศในห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
สมาชิกต่างให้ความสนใจในการเรียนการสอนและได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงจากการบรรยาย

และการสาธิตปฏิบัติของวิทยากรที่เชี่ยวชาญของวิทยาลัยเทคนิค จ. เชียงใหม่