ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 15:27 น.
 709
นายสุทัศน์   ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
พร้อมด้วยคณะการอำนวยการ และผู้จัดการ รองผู้จัดการ 
ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตรสันกำแพง  จำกัด
ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ และการบริหารงานสหกรณ์ฯในด้านต่างๆ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2562  ณ  ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  ชั้น  2  สำนักงานสหกรณ์ฯ