ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 10:00 น.
 529
นายสุทัศน์   ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
พร้อมด้วยคณะการอำนวยการ และผู้จัดการ รองผู้จัดการ 
ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จำกัด 
ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงาน การบริหารงานสหกรณ์ฯในด้านต่างๆ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562  ณ  ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  ชั้น  2  สำนักงานสหกรณ์ฯ