ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารอำนวยการ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:29 น.
 480
         นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ  ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารอำนวยการ  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  Corporate  Social  Responsibility  หรือ CSR  ประจำปี  2562  
         ภายในงานได้มีการจัดพิธีเปิดป้ายอาคาร โดยดร. สุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2 
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  และมีการประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญอาคารเพื่อความเป็นสิริมงคล  ทั้งนี้  นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ นายธนากร เม่นแต้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2562  ณ  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่