ข่าวกิจกรรม

สัมมนาพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สู่มืออาชีพ โดย ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (ช.จ.ส.น.)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:28 น.
 1152
                นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ  นำคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
เข้าร่วมโครงการสัมมนา  "พัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สู่มืออาชีพ" จัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (ช.จ.ส.น.)โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวิราช ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ ประธานกรรมการ และ นายเอนก  คำจำรูญ 
ผู้จัดการ สหกรณ์ฯ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 3,000 บาท แก่ นางมลชลีณา  กิตติขจร  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร  จำกัด   ในฐานะประธานชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ 
                
สำหรับการสัมมนา มีการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ จากวิทยากร 2 ท่าน คือ  นายวรเทพ  เชื้อสุนทรโสภณ  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกา (กฎหมายแรงงาน)   บรรยายในหัวข้อ "กฎหมายแรงงานกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์"  และ อาจารย์ศุภชัย  เมืองรักษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองคฺกรสู่ความเป็นเลิศ  บรรยายในหัวข้อ "บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ"  หลังเสร็จสิ้นการสัมมนา ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ บรรยากาศคาวบอยไนท์ มีกิจกรรมลุ้นรับรางวัล และการแสดงฟ้อนผางประทีป โดย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2562  ณ  โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่