ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 12:10 น.
 575
นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563  ซึ่งทางคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดยมีขบวนการสหกรณ์ต่าง ๆ จากหลากหลายหน่วยงานได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน  นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม และแข่งขันกีฬามหาสนุก กีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ณ อาคารโรงพลศึกษา 2 สนามกีฬา 700 ปี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่