ข่าวกิจกรรม

งานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 12:12 น.
 1040
             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด จัดงานทำบุญและงานฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ   เมื่อวันที่ 12  มีนาคม  2563  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด   โดยได้รับเกียรติจากท่านปรเมศวร์   อินทรชุมนุม  ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  และได้รับฟังคำกล่าวรายงานจาก ท่านสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  ซึ่งได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นการ แสดงถึงความภาคภูมิใจที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ดำเนินกิจการ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการของสหกรณ์อย่างแน่วแน่ จนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นสถาบันการเงินที่อยู่เคียงข้างสมาชิกมาอย่างยาวนาน ครบรอบ 60 ปี 
            ภายในงาน มีการจัดพิธีทางศาสนาโดยประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริมงคล และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดงานครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ โดยมีการแสดงฟ้อนรำรูปแบบศิลปะล้านนานำขบวนของประธานในพิธีและคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ เพื่อนำเข้าสู่พิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่  โดยมีผู้เดินทางมาร่วมงาน เพื่อแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองจำนวนกว่า 400 คน  ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความประทับใจและความปิติยินดี