ข่าวกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2563

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 18:06 น.
 240
               นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบวกครกหลวง และวัดศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่