ข่าวกิจกรรม

การพัฒนา “คน” ให้มีองค์ความรู้ คือหน้าที่ของเรา…

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 26 ต.ค. 2563 เวลา 08:30 น.
 356

               วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิชาช่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ให้กับลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ จำนวน 120 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และ นายวิชาญ ชัยชมภู นายกสมาคมลูกจ้าง สพฐ. และนายกสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

               โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกด้วยกัน ทั้งยังสร้างทักษะงานช่างและประสบการณ์จากการฝึกอบรมนำไปปรับใช้ในหน่วยงาน และนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว