ข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดี ดร.สวงษ์ ไชยยา

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 12:30 น.
 187
          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยนายประพันธ์  จิโนด้วง เลขานุการ และนายไพบูลย์  พุทธวงค์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี ดร.สวงษ์  ไชยยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค. เชียงใหม่) ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่