ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร “การบริหารการเงินและการลงทุนของสหกรณ์”

โดย admin
 วันที่ 13 ธ.ค. 2564 เวลา 16:05 น.
 404
การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ ฯ
ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่สมาชิกสหกรณ์ ฯ

Topic: หลักสูตร “การบริหารการเงินและการลงทุนของสหกรณ์”
Join Zoom Meeting

Meeting Recording:
https://zoom.us/rec/share/CMCOOP