ข่าวกิจกรรม

สอ.ครูบึงกาฬ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 14:29 น.
 203
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการและนางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ  ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด  เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และการบริหารจัดการทุกฝ่ายงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการ