ข่าวสวัสดิการ

การจ่ายเงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” ประจำปี 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 08:30 น.
 1990

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” ประจำปี 2565
 

               สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ติดต่อสอบถามและตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการ หรืองานสวัสดิการ ตั้งแต่วันนี้

               และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” ประจำปี 2565 และจ่ายเงินสวัสดิการ 
ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565
UploadImage

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010