ข่าวประกาศอื่นๆ

วิธีคำนวณเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

โดย admin
 วันที่ 31 ธ.ค. 2559 เวลา 13:23 น.
 13871

การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน = อัตราเฉลี่ยคืน x ดอกเบี้ยสะสมในปีนั้นๆ

การคำนวณเงินปันผล = (หุ้นปีก่อน x อัตราเงินปันผล) + ( การคำนวณเงินปันผลในปี )

          โดยการคำนวณเงินปันผลในปี คิดได้จากผลรวมของ 12 เดือน ดังนี้
          เดือน ม.ค. = หุ้นรายเดือน x 11 /12 x อัตราเงินปันผล
                  ก.พ. = หุ้นรายเดือน x 10 /12 x อัตราเงินปันผล
                  มี.ค. = หุ้นรายเดือน x 9 /12 x อัตราเงินปันผล
                  เม.ย. = หุ้นรายเดือน x 8 /12 x อัตราเงินปันผล
                  พ.ค. = หุ้นรายเดือน x 7 /12 x อัตราเงินปันผล.
                  มิ.ย. = หุ้นรายเดือน x 6 /12 x อัตราเงินปันผล
                  ก.ค. = หุ้นรายเดือน x 5 /12 x อัตราเงินปันผล
                  ส.ค. = หุ้นรายเดือน x 4 /12 x อัตราเงินปันผล
                  ก.ย. = หุ้นรายเดือน x 3 /12 x อัตราเงินปันผล
                  ต.ค. = หุ้นรายเดือน x 2 /12 x อัตราเงินปันผล
                  พ.ย. = หุ้นรายเดือน x 1 /12 x อัตราเงินปันผล
                  ธ.ค. = หุ้นรายเดือน x 0 /12 x อัตราเงินปันผล

โดยเงินปันผลคิดตามส่วนแห่งระยะเวลาของการถือหุ้นตามจำนวนเต็มเดือน
หากชำระหุ้นภายในวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะคำนวณเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนนั้น ๆ
หากชำระหุ้นหลังวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะคำนวณเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป