ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ก.พ. 2560 เวลา 13:56 น.

พบผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายอเนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการ และนางอัญชลี อุปนันท์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ก.พ. 2560 เวลา 13:04 น.

ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพหฤทัย

เมื่อวัน 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายอเนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการและนางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 ก.พ. 2560 เวลา 16:22 น.

​หน่วยบริการอำเภอสารภีมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายประทีป จันต๊ะมา หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอสารภี และคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 ก.พ. 2560 เวลา 14:08 น.

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธ์ข้าราชการบำนาญจังหวัดเชียงใหม่ (สบช.)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 นายอเนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 31 ม.ค. 2560 เวลา 16:17 น.

เยี่ยมคารวะและมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2560 ผอ.สกสค. จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการ และนางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:40 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกรรมการ

เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:35 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โด...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:23 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ พร้อมฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:13 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท พินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการและนางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:05 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการกาฬสินธุ์ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ ...

อัลบั้มภาพ