ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 10:03 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด

วันที่ 20 กันยายน 2559 นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการร่วมให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 09:38 น.

ความคืบหน้าในการก่อสร้างที่พักอาศัยของนักเรียนบ้านไกลได้พักนอน (CSR’59)

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการ“ร่วมใจสร้างที่อยู่อาศัยเด็กนักเรียนบ้านไกลพักนอน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 09:18 น.

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 08:50 น.

ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่พิมพ์พา สุวรรณธัช

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และคณะร่วมวางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่พิมพ์พา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 ก.ย. 2559 เวลา 09:23 น.

"โครงการวันเกษียณอย่างเกษม"

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เกษียณอายุราชการในปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 ก.ย. 2559 เวลา 09:12 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการให้บริการสมาชิก” (Workshop For Service Mined)

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการให้บริการสมาชิก” ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 31 ส.ค. 2559 เวลา 10:18 น.

ลงนาม MOU โครงการประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 42

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ นายธน...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2559 เวลา 10:04 น.

ตัวแทนโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเข้าพบ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คุณกัลยากร แสนคำวัง ผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เข้าพบนายธ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2559 เวลา 09:29 น.

อบรมวิชาชีพทั่วไปประจำปี 2559 หลักสูตร “การปลูกผักสวนครัวและต้นกล้างอก” และหลักสูตร “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและกองเตี้ย”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปให้แก่สมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2559 ข...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 ส.ค. 2559 เวลา 17:54 น.

“ขบวนการสหกรณ์ ร่วมใจทำดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ และนางอัญชลี อุปนันท์ ...

อัลบั้มภาพ