ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 22 ธ.ค. 2558 เวลา 09:35 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด สนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสันติวนา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย admin -  วันที่ 18 ธ.ค. 2558 เวลา 09:26 น.

"วันออมแห่งชาติ"

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” ...

โดย admin -  วันที่ 18 ธ.ค. 2558 เวลา 09:21 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

คณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการจัดการสหกรณ์ โดยมีนายสามารถ พรหมชัย ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 16:13 น.

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสันทราย ประจำปี 2558

วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสันทราย ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 16:07 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 คณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด จำนวน 35 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการจัดการสหกรณ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 15:47 น.

มอบเงินสนับสนุนจัดงานมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.34

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดย นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานมุทิตาจิตให้แก่ ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:40 น.

เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์วิทยบริการและวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นายนพพร อารีย์ เหรัญญิก และนายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์วิทยบริการและวันคล้ายวันสถาปนา ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:36 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (Swot Analysis)”

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:33 น.

ลงนามสัญญาประกันชีวิต

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

อัลบั้มภาพ