ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 ม.ค. 2559 เวลา 16:55 น.

ขั้นตอนการกู้เงินฉุกเฉิน

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2559 เวลา 15:30 น.

โครงการสัมมนาชสอ.พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย admin -  วันที่ 19 ม.ค. 2559 เวลา 13:41 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

โดย admin -  วันที่ 22 ธ.ค. 2558 เวลา 09:35 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด สนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสันติวนา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย admin -  วันที่ 18 ธ.ค. 2558 เวลา 09:26 น.

"วันออมแห่งชาติ"

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” ...

โดย admin -  วันที่ 18 ธ.ค. 2558 เวลา 09:21 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

คณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการจัดการสหกรณ์ โดยมีนายสามารถ พรหมชัย ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 16:13 น.

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสันทราย ประจำปี 2558

วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสันทราย ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 16:07 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 คณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด จำนวน 35 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการจัดการสหกรณ์ ...

อัลบั้มภาพ