ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 15:47 น.

มอบเงินสนับสนุนจัดงานมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.34

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดย นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานมุทิตาจิตให้แก่ ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:40 น.

เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์วิทยบริการและวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นายนพพร อารีย์ เหรัญญิก และนายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์วิทยบริการและวันคล้ายวันสถาปนา ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:36 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (Swot Analysis)”

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:33 น.

ลงนามสัญญาประกันชีวิต

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:27 น.

การประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:23 น.

ปฏิทินการให้สินเชื่อ "โครงการเงินกู้สามัญเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558"

ปฏิทินการให้สินเชื่อ "โครงการเงินกู้สามัญเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558"

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:13 น.

แจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมวิชาชีพครูหลักสูตร "นวัตกรรมการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้"

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การเลื่อนกำหนดการอบรมวิชาชีพครู หลักสูตร "นวัตกรรมการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้" ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:03 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้แทนสมาชิกชั้นนำ ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 15:55 น.

สหกรณ์การเกษตรละแม จำกัด ศึกษาดูงาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์การเกษตรละแม จำกัด นำโดย นายมนูญ ศิริรัตน์ ประธานกรรมการดำเนินการ ได้นำคณะกรรมการ ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 15:07 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

เงินสวัสดิการตามตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ ...

อัลบั้มภาพ