ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 13:44 น.

คณะกรรมการอำนวยการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายเอนก คำจำรูญ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 น.

คณะกรรมการอำนวยการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 พ.ค. 2560 เวลา 12:38 น.

​โครงการ “รวมใจรักษ์น้ำ เพื่อพ่อของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายสมาน เผือกอ่อน กรรมการดำเนินการ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 พ.ค. 2560 เวลา 12:27 น.

สอ.ชม. เข้าร่วมโครงการ "สหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำ เพื่อพ่อของแผ่นดิน"

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นายไพศาล เนตรสุรา คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 น.

พิธีลงนาม MOU กรมธรรมที่ 4

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการทำประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ค. 2560 เวลา 13:11 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน

ในระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ค. 2560 เวลา 12:56 น.

คณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายเอนก คำจำรูญ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ค. 2560 เวลา 12:52 น.

คณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายเอนก คำจำรูญ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 10:40 น.

สหกรณ์ฯ ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นายอเนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 09:47 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการให้บริการแก่สมาชิก" (Workshop For Service Mind 2nd)

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการให้บริการแก่สมาชิก ...

อัลบั้มภาพ