ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 09:40 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว

วันที่ 19 เมษายน 2560 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ และนางอัญชลี อุปนันท์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 เม.ย. 2560 เวลา 11:47 น.

มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดย นายอเนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 มี.ค. 2560 เวลา 13:31 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และสัมมนาวิชาการของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ.

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการและประธานศูนย์ประสานงานสมาคม สสอค.และ สส.ชสอ. ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 14:14 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และสัมมนาวิชาการของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการเข้าร่วมสัมมนาโครงการเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 10:40 น.

อบรมสมาชิกเข้าใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรม เป็นประธานในการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจบทบาท ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มี.ค. 2560 เวลา 15:41 น.

โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 มี.ค. 2560 เวลา 11:22 น.

ผู้แทนธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) เข้าพบปะและแสดงความยินดี

เมือวันที่ 7 มีนาคม 2560 ตัวแทนจากธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) เข้าพบนายเอนก คำจำรูญ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 มี.ค. 2560 เวลา 09:46 น.

พิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบ 57 ปีวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียง จำกัด จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาส ครบรอบ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2560 เวลา 14:17 น.

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ ไตรมาส ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 มี.ค. 2560 เวลา 12:58 น.

ผู้แทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบปะและแสดงความยินดี

เมือวันที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้จัดการธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบนายเอนก คำจำรูญ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ...

อัลบั้มภาพ