ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ส.ค. 2559 เวลา 13:27 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:56 น.

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:50 น.

การลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตกลุ่ม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ดำเนินการลงนามในบันทึก ข้อตกลงโครงการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:41 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด นำคณะสมาชิกสหกรณ์ฯเดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด นำคณะสมาชิกสหกรณ์ฯเดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:37 น.

ประชุมเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหัก ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:28 น.

ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 ก.ค. 2559 เวลา 13:01 น.

กกต.ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 4 มิถุนายน 2559 สพป.ชม.เขต 1 ร่วมกับ สำนักงาน กกต. จังหวัดเชียงใหม่และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 10:24 น.

แสดงความยินดี นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 09:55 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 2 ประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 15:58 น.

โครงการ CSR'59 : โครงการร่วมใจสร้างที่อยู่อาศัยเด็กนักเรียนบ้านไกลพักนอน ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร CSR (Corporate ...

อัลบั้มภาพ