ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 10:22 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นางสุรัชนี ชัยชนะ รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 มิ.ย. 2559 เวลา 10:56 น.

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2559 เวลา 08:23 น.

พิธีลงนาม MOU : CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย”

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2559 เวลา 08:19 น.

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ เข้าร่วม “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2559 เวลา 08:17 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ชสอ.

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2559 เวลา 08:11 น.

โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559

ระว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดกิจกรรม โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 เม.ย. 2559 เวลา 14:54 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และสัมมนาวิชาการของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือและชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2559 คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 เม.ย. 2559 เวลา 10:22 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมสร้างฝายกั้นลำน้ำแม่แตง

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 มี.ค. 2559 เวลา 10:51 น.

พิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบ 56 ปีวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ

12 มีนาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดพิธีทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เนื่องในวาระครบรอบ ...

อัลบั้มภาพ