ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2559 เวลา 17:26 น.

ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพบิดาของภรรยาคุณไพรัช ใหม่ชมพู

นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการ มอบพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจกับคุณไพรัช ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2559 เวลา 17:17 น.

พิธีการลงนาม MOU โครงการประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 3 และกรรมธรรม์ที่ 6

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการดำเนินการและคณะ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2559 เวลา 17:07 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2559 เวลา 16:56 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

นายจรูญ วงค์คำ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 ก.พ. 2559 เวลา 16:04 น.

รับโล่เกียรติยศ ในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย

ในโอกาสครบรอบ “100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง” โอกาสนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 17:19 น.

ร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการเข้าร่วมแสดงความยินดี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 17:00 น.

สัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ หลักสูตร "บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการใหม่"

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 16:47 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (สคช.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 15:32 น.

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ชมการถ่ายทอดสดการกล่าวเปิดการฉลองวาระ 100 ปีสหกรณ์ไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด รับชมการถ่ายทอดสดการกล่าวเปิดการฉลองวาระครบรอบ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2559 เวลา 15:30 น.

โครงการสัมมนาชสอ.พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

อัลบั้มภาพ