ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย admin -  วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 14:27 น.

การประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ (กรมธรรม์ที่ 3 และ กรมธรรม์ที่ 6) ประจำปี 2561

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47/1/2561 คราวประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ...

โดย admin -  วันที่ 03 ธ.ค. 2561 เวลา 10:26 น.

ระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด คำสั่งใ...

โดย admin -  วันที่ 03 ธ.ค. 2561 เวลา 10:17 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหัวหน้าหน่วยบริการ

โดย admin -  วันที่ 03 ธ.ค. 2561 เวลา 10:13 น.

วิธีคำนวณเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน = อัตราเฉลี่ยคืน x ดอกเบี้ยสะสมในปีนั้นๆ การคำนวณเงินปันผล ปันผล 1 = (เงินหุ้นสะสมยกมา) ...

โดย admin -  วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 10:52 น.

เบอร์โทรติดต่อภายใน

ตารางเบอร์โทรติดต่อภายใน กลุ่มงานของสหกรณ์ฯ ภายใน มือถือ หมายเลขโทรสาร ...

โดย admin -  วันที่ 05 ม.ค. 2561 เวลา 10:44 น.

การกำหนดวงเงินซื้อหุ้นเพิ่มรายเดือน

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2561 เวลา 10:47 น.

ประกาศวันหยุดสอ.ชม. จำกัด ประจำปี 2561

โดย admin -  วันที่ 14 ต.ค. 2560 เวลา 10:59 น.

กลโกงทางโทรศัพท์

อัลบั้มภาพ