ข่าวประกาศอื่นๆ

โดย p'nok -  วันที่ 02 ก.พ. 2560 เวลา 09:21 น.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

โดย p'nok -  วันที่ 01 ก.พ. 2560 เวลา 12:59 น.

รับสมัครโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดตั้งกองทุน “กองทุนกลาง” ...

โดย admin -  วันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลา 18:04 น.

ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิกและว่าด้วยการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง

ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 2) พ.ศ.2559 ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2559 ...

โดย admin -  วันที่ 17 ต.ค. 2559 เวลา 15:42 น.

การเรียกเก็บเงินบำนาญใหม่ 2559

เรียนสมาชิกบำนาญใหม่ 2559 เขต 1-4 และสพม.34 เดือน ต.ค.59 กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้ท่านเต็มจำนวน กรุณาชำระเงินรายเดือนให้ ...

โดย admin -  วันที่ 14 ต.ค. 2559 เวลา 11:02 น.

กลโกงทางโทรศัพท์

โดย admin -  วันที่ 03 ส.ค. 2559 เวลา 16:30 น.

ระเบียบ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

คำสั่งให้หน่วยบริการลงนามเอกสาร ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) ...

อัลบั้มภาพ