ข่าวประกาศอื่นๆ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 12:14 น.

ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม วันที่ 30 ธันวาคม 2562

สหกรณ์ฯ ขอประกาศวันหยุดเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่จึงเป็นช่วงเวลา ...

โดย admin -  วันที่ 08 ต.ค. 2561 เวลา 16:30 น.

ระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด คำสั่งใ...

โดย admin -  วันที่ 05 มี.ค. 2561 เวลา 17:42 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหัวหน้าหน่วยบริการ

โดย admin -  วันที่ 05 ม.ค. 2561 เวลา 15:28 น.

การกำหนดวงเงินซื้อหุ้นเพิ่มรายเดือน

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2561 เวลา 13:59 น.

ประกาศวันหยุดสอ.ชม. จำกัด ประจำปี 2561

โดย admin -  วันที่ 03 เม.ย. 2560 เวลา 12:46 น.

เบอร์โทรติดต่อภายใน

ตารางเบอร์โทรติดต่อภายใน กลุ่มงานของสหกรณ์ฯ ภายใน มือถือ หมายเลขโทรสาร ...

โดย admin -  วันที่ 31 ธ.ค. 2559 เวลา 13:23 น.

วิธีคำนวณเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน = อัตราเฉลี่ยคืน x ดอกเบี้ยสะสมในปีนั้นๆ การคำนวณเงินปันผล ปันผล 1 = (เงินหุ้นสะสมยกมา) ...

โดย admin -  วันที่ 14 ต.ค. 2559 เวลา 11:02 น.

กลโกงทางโทรศัพท์

อัลบั้มภาพ