ข่าวประกาศอื่นๆ

โดย admin -  วันที่ 08 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

ระเบียบและข้อบังคับ สอ.ชม. จำกัด

ข้อบังคับสอ.ชม. จำกัด ระเบียบ สอ.ชม. จำกัด คำสั่งให้หน่วยบริการลงนามเอกสาร

โดย admin -  วันที่ 12 เม.ย. 2560 เวลา 10:36 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ...

โดย admin -  วันที่ 03 เม.ย. 2560 เวลา 12:46 น.

เบอร์โทรติดต่อภายใน

ตารางเบอร์โทรติดต่อภายใน กลุ่มงานของสหกรณ์ฯ ภายใน มือถือ หมายเลขโทรสาร ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ก.พ. 2560 เวลา 16:00 น.

ประกาศ ปรับลดการชำระค่าทุนเรือนหุ้นรายเดือน

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 ก.พ. 2560 เวลา 13:24 น.

ประกาศ ตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46/2/2560

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 14:42 น.

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย admin -  วันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลา 18:04 น.

ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิกและว่าด้วยการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง

ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 2) พ.ศ.2559 ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2559 ...

โดย admin -  วันที่ 17 ต.ค. 2559 เวลา 15:42 น.

การเรียกเก็บเงินบำนาญใหม่ 2559

เรียนสมาชิกบำนาญใหม่ 2559 เขต 1-4 และสพม.34 เดือน ต.ค.59 กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้ท่านเต็มจำนวน กรุณาชำระเงินรายเดือนให้ ...

อัลบั้มภาพ