โปรดทราบเพื่อรักษาสิทธิ์การรับเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

โปรดทราบเพื่อรักษาสิทธิ์การรับเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดทราบเพื่อรักษาสิทธิ์การรับเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

เรียนสมาชิกผู้ใช้สิทธิ์กู้เงินสหกรณ์ทุกท่าน
เพื่อรักษาสิทธิ์การรับเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561
ตรวจสอบยอดค้างชำระหนี้ที่กลุ่มประมวลผล เทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 2 ช่องบริการ 8 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

** โปรดกรุณาติดต่อชำระหนี้คงค้าง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ในเวลา 08.30-14.00 น. ที่กลุ่มการเงินและการลงทุน ชั้น 2 ช่องบริการ 1-5 ในเวลาทำการ