ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 ก.ค. 2567 เวลา 09:26 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน เพิ่ม 10%" ประจำปี 2567 มีอายุครบ 80 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน เพิ่ม 10%" ประจำปี 2567 สำหรับสมาชิกครบคุณสมบัติ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 ก.ค. 2567 เวลา 10:18 น.

การต่ออายุกรมธรรม์ ปี 2567 (สำหรับสมาชิกที่ทำกรมธรรม์ที่ 7 และหรือ 8)

โดย Administrators -  วันที่ 05 ก.ค. 2567 เวลา 08:30 น.

รายงานผลการดำเนินการ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 ก.ค. 2567 เวลา 16:48 น.

ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ศาลจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายชาติชาย แก้วกก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 ก.ค. 2567 เวลา 13:46 น.

ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2567 เวลา 13:06 น.

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สอบถามเพิ่มเติม... กลุ่มงานสินเชื่อ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 600-607 มือถือ: 08 9635 1212, 09 2224 6373, ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2567 เวลา 13:00 น.

ประกาศ รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นและกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2567

สอบถามเพิ่มเติม... กลุ่มงานการเงิน โทร: 0 5385 1888 ต่อ 300-305 มือถือ: 08 8267 1708, 08 7725 6372, ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2567 เวลา 12:18 น.

ประกาศ การประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (กรมธรรม์ที่ 42)

สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ/Line ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 มิ.ย. 2567 เวลา 15:05 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก(ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 มิ.ย. 2567 เวลา 10:50 น.

โครงการพัฒนาสมาชิกสามัญในหน่วยบริการมทร.ล้านนา ปี 2567

นายจักรพันธ์ เทพคุณ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมาชิกสามัญในหน่วยบริการ ...

อัลบั้มภาพ