ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 ม.ค. 2566 เวลา 14:31 น.

การจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565

สหกรณ์ฯ โอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณสมาชิกสามารถตรวจสอบช่องทางการรับเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์ ...

โดย Administrators -  วันที่ 23 ม.ค. 2566 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

>> ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม << สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 08:30 น.

ประกาศสมาคมฯ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สคช. อีกจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

>> ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 17:30 น.

การประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (กรมธรรม์ที่ 6)

สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ/Line ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 17:23 น.

การประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (กรมธรรม์ที่ 3)

สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ/Line ...

โดย Administrators -  วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 08:30 น.

รายงานผลการดำเนินการ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 ม.ค. 2566 เวลา 15:38 น.

โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 ม.ค. 2566 เวลา 15:01 น.

ผู้จัดการรับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษในการประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่แตง ...

อัลบั้มภาพ