ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 15:52 น.
 607
นายสมยงค์   คำอ้าย  รองประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ  ให้การต้อนรับ

คณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด  จำนวน  120 คน
ในโอกาสที่เดินทางศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
เพื่อเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม  2561 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2  สำนักงานสหกรณ์ฯ