ข่าวกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯและหน่วยงานต่างๆ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 ม.ค. 2562 เวลา 10:14 น.
 342
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ และ คณะกรรมการดำเนินการ
รวมไปถึง ผู้จัดการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
ได้เดินทาง ไปพบปะเพื่อสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และเพื่อแสดงการขอบคุณ
ในการให้คำปรึกษาในด้านการบริหารงานต่างๆ
อาทิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34   สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
สหกรณ์จังหวัด  และที่ปรึกษาทางด้านการบริหารงานของสหกรณ์ฯ  อีกหลายท่าน
ระหว่างวันที่  2 - 4 มกราคม  2562