ข่าวสวัสดิการ

ประกาศแจ้งเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 3 และ กรมธรรม์ที่ 6

โดย admin
 วันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 12:50 น.
 564
เรียน  สมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 3 และ กรมธรรม์ที่ 6
 
สหกรณ์ฯ ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ปี 2563 เริ่มคุ้มครองวันที่ 12 มีนาคม 2563  สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 11 มีนาคม 2564

              ค่าเบี้ยประกันกธ.ที่ 3  จำนวนเงิน 2,540.00  บาท
              ค่าเบี้ยประกันกธ.ที่ 6  จำนวนเงิน 2,530.00  บาท

วิธีการชำระค่าเบี้ยประกัน

              1.  ถอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รอจ่ายเบี้ยประกัน
              2.  นำเงินมาชำระ โดยชำระเป็นเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคาร     
             
กรณีมีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน ไม่เพียงพอให้ถอนชำระ สามารถนำเงินฝากเข้าบัญชี ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

กรณีไม่มีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน สามารถนำเงินมาชำระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

หากมีความประสงค์ยกเลิกต่ออายุกรมธรรม์ สามารถยื่นคำขอ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้สวัสดิการที่เหลือต้องคุ้มครองครอบคลุมภาระหนี้สินที่มีอยู่

หากไม่มีการชำระค่าเบี้ยประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะถูกยกเลิกความคุ้มครอง ซึ่งส่งผลให้สวัสดิการที่เหลือไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด(กรณีเสียชีวิต)

**ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มปี 2563 จะไม่ดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30%**

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการของท่าน หรือที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
โทร.(053)851888 ต่อ 200-202
มือถือ 0896351010