ข่าวกิจกรรม

มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 14:30 น.
 592
               เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายไพบูลย์  พุทธวงค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด เป็นตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ในการมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ให้กับโรงเรียนวัดเสาหิน จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยมีนายวิทยา  คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหิน เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว