ข่าวสวัสดิการ

การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 01 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 น.
 8602

 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนบุตรได้ท้ายประกาศ 

UploadImageUploadImage
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010