ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ร่วมโครงการประกวดสำนวนค่านิยม (MOTTO) ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 น.
 1288
               ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/64 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติให้ยกเลิกการประกวดสำนวนค่านิยม (MOTTO) เดิม เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด และให้มีการประกาศประกวดสำนวนค่านิยม (MOTTO) ของสหกรณ์ฯ ใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/64 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยให้สำนวนมีเนื้อหาครอบคลุม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ ข้อความสั้นกะทัดรัด


UploadImage