ข่าวสวัสดิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 เม.ย. 2565 เวลา 10:00 น.
 4596

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2565

โดยนำเข้าบัญชีของสมาชิกที่มีไว้กับสหกรณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
หมายเหตุ

- ออมทรัพย์ ATM ถอนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ของวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565
     
​ขั้นตอนการกดเงินฝากออมทรัพย์ ATM จากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

- ออมทรพัย์ ถอนที่เคาน์เตอร์งานการเงิน ชั้น 2 สนง.สหกรณ์ฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น.
 
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/ Line ID: 0896351010