ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามการใช้บริการ Application CMCOOP และ CMCOOP CONNECT

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 ก.ค. 2565 เวลา 10:04 น.
 1067
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกภาพ หุ้น เงินฝาก รายละเอียดสัญญาเงินกู้ ภาระการค้ำประกัน สิทธิการได้รับสวัสดิการ ตรวจสอบงานสมาคมฌาปนกิจหรือการประกันชีวิตที่ท่านได้ทำไว้กับทางสหกรณ์ฯ ตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอกู้ ตรวจสอบหรือดาวน์โหลดยอดเรียกเก็บประจำเดือน ตรวจเช็คปันผล-เฉลี่ยคืนประจำปี ตลอดจนการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ การแจ้งเตือนเมื่อโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อชำระหนี้หรือนำฝาก
               เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลและข่าวสารผ่านระบบ Application CMCOOP และ CMCOOP CONNECT ให้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น หากพบข้อผิดพลาดจะได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ รีบดำเนินการแก้ไข สหกรณ์ฯ จึงจัดทำแบบสอบถามการใช้บริการไปยังสมาชิก ผ่านระบบ Google Form เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


>> ลิงก์แบบสอบถาม <<

UploadImage