ข่าวสวัสดิการ

โดย admin -  วันที่ 03 เม.ย. 2560 เวลา 09:53 น.

การฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2560

การฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

โดย admin -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 09:38 น.

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน”

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” คุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับเงิน 1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 08:40 น.

เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม

เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม เมื่อได้รับแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรมหน่วยบริการจะต้องดำเนินการดังนี้.- ...

อัลบั้มภาพ