ข่าวสวัสดิการ

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 15:03 น.

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 14:16 น.

บัญชีรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปให้แก่สมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2560 จัดกิจกรรมดังนี้.- ...

โดย admin -  วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 16:29 น.

กรมธรรม์ 7 , 8 , 41 ครบกำหนดชำระเดือน มิ.ย. 60

กรมธรรม์ที่ 7 ยอดเรียกเก็บชำระ 3,400 บาท กรมธรรม์ที่ 8 ยอดเรียกเก็บชำระ 3,400 บ...

โดย admin -  วันที่ 03 เม.ย. 2560 เวลา 09:53 น.

การฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2560

การฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

โดย admin -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 09:38 น.

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน”

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” คุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับเงิน 1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 08:40 น.

เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม

เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม เมื่อได้รับแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรมหน่วยบริการจะต้องดำเนินการดังนี้.- ...

อัลบั้มภาพ