ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 14:59 น.
 487
นายสุทัศน์   ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ  ให้การต้อนรับ

คณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด  จำนวน  16  ท่าน
ในโอกาสที่เดินทางศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
เพื่อเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2  สำนักงานสหกรณ์ฯ