ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:29 น.

คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารอำนวยการ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าท...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 10:00 น.

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 15:27 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 14:50 น.

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษา,ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 14:28 น.

การอบรมวิชาชีพทั่วไป หลักสูตรช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมโลหะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้เปิดโครงการอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 16:22 น.

ต้อนรับคณะกรรมการเงินกู้ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

ท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยเลขานุการ คณะกรรมการเงินกู้ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 ก.ย. 2562 เวลา 14:32 น.

โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์ แก่ยุวชนของสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2562 เวลา 15:17 น.

ประธานกรรมการ ร่วมการจัดงานแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมการจัดงานแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2562 เวลา 14:06 น.

การอบรมหลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่า การขยายพันธ์พืช ขนมไทยมงคล อาหารญี่ปุ่น การประดิษฐ์ดอกไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้เปิดโครงการอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 14:07 น.

อบรมวิชาชีพแก่สมาชิก หลักสูตร การเพาะเห็ดและการปลูกลำไยนอกฤดู

เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ สหกรณ์ฯได้ดำเนินการเปิดการอบรมใน ...

อัลบั้มภาพ