ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14:59 น.

สหกรณ์ฯ จัดการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการ "ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15:25 น.

พิธีทำบุญวันครบรอบ 59 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15:17 น.

สหกรณ์ฯ ต้อนรับ คณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรรณ์ ประธานกรรมการ และ นายประเวทย์ สันยาย เลขานุการ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2562 เวลา 09:13 น.

สหกรณ์ฯจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ลานพระบรมรูปพระราชวรวงศ์เธอ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 09:40 น.

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สคช.

งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (สคช.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 15:47 น.

ต้อนรับคณะดูงานจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และนางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 15:05 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานดำเนินการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ม.ค. 2562 เวลา 10:14 น.

สวัสดีปีใหม่ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯและหน่วยงานต่างๆ

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ และ คณะกรรมการดำเนินการ รวมไปถึง ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 15:03 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 15:40 น.

การประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่2 ประจำปี 2561

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ...

อัลบั้มภาพ