ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

ติดตามโครงการ “จิตอาสา พัฒนาวิถี ชีวีพอเพียง เวียงสวนดอก”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 09:03 น.

โครงการความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2563 หน่วยบริการอำเภอสันทราย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

โครงการพัฒนาหัวหน้าหน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำคณะหัวหน้าหน่วยบริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 18:06 น.

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2563

นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 09:12 น.

โครงการความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2563 หน่วยบริการอำเภอแม่ริม

นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ที่ทำการหน่วยบริการอำเภอแม่ริม ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 10:03 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่ริม

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษแก่ผู้แทนสมาชิกในโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่ริม ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 15:50 น.

สหกรณ์ฯ ร่วมกับ ชสอ. และ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. (ภาคเหนือ) มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 12:12 น.

งานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดงานทำบุญและงานฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 12:10 น.

สหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา และฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 14:14 น.

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สนง.สหกรณ์ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ...

อัลบั้มภาพ