ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกรรมการ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:40 น.
 895
เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46/2/2560 และมีพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ โดย นายธนู  มีสัตย์  อดีตประธานกรรมการ ส่งมอบงานและตำแหน่งแก่ นายเอนก  คำจำรูญ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด