ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบปะและแสดงความยินดี

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 03 มี.ค. 2560 เวลา 12:58 น.
 480
เมือวันที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้จัดการธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบนายเอนก  คำจำรูญ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมนำเสนอผลภัณฑ์ใหม่เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่