ข่าวกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และสัมมนาวิชาการของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ.

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 มี.ค. 2560 เวลา 13:31 น.
 671
เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2560 นายเอนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการและประธานศูนย์ประสานงานสมาคม สสอค.และ สส.ชสอ. พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ณ ห้องแซฟไฟร์ 101-102 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ สหกรณ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย นายสนธิรัตน์  สนธิจรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงพาณิชย์ ที่ได้กล่าวถึงสหกรณ์ไทยในยุค 4.0 จะเริ่มด้วยการพัฒนาคน ใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการเข้ามาช่วย เพื่อพัฒนาระบบหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาบริหารสหกรณ์ พร้อมนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  ได้รับโล่เกียรติยศ “ศูนย์ประสานงาน “ดีเด่น” ประจำปี 2559” จาก ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจาสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย