ข่าวกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 06 ก.ค. 2560 เวลา 15:41 น.
 672
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นำโดย นายณัฐพงศ์  มะโนคำ และนายไมตรี  ธินะ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2560 ณ วัดบวกครกหลวง และวัดศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย