ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนและสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักเรียนตามโครงการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2561"

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 มิ.ย. 2561 เวลา 11:10 น.
 859
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายประเวทย์ สันยาย  รองประธานกรรมการ  เข้าร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนและสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักเรียนตามโครงการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2561" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงริเริ่มจัดให้มีการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย ณ หอ ประชุมโรงเรียนบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่