ข่าวกิจกรรม

โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาใน จ.เชียงใหม่ 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 14:39 น.
 951
นายสมยงค์  คำอ้าย  รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาใน จังหวัดเชียงใหม่   ประจำปี  2561 
โดยมี คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ร่วมจัดกิจกรรม   
มีจำนวนนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  จากโรงเรียนต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 130  คน  
ตลอดโครงการนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ตามแนวพระราชดำริ ฯ เศรษฐกิจพอเพียง  จากคุณครูวิทยากรหลายท่าน   
เมื่อวันที่  29-30  กันยายน  2561  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯภาคเหนือ