ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาหัวหน้าหน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 08:30 น.
 104
               คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำคณะหัวหน้าหน่วยบริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประชุมสัมมนา “ศักยภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพ” และทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ในโครงการพัฒนาหัวหน้าหน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด