ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 น.
 74
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการสมาคมฯ คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 125 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารกิจการระหว่างสหกรณ์และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด