ข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดี นายสมพงศ์ พรมจันทร์

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 08:30 น.
 335
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายวินิตย์  กันธรรม ประธานกรรมการศึกษา และนายนิพนธ์  รัตนนิลอมร เลขานุการกรรมการเงินกู้ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1