ข่าวกิจกรรม

สกจ.เชียงใหม่และสตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสหกรณ์ฯ มีเงินตั้งค้างรอการตรวจสอบเป็นจำนวนมาก

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 15:30 น.
 48
               เมื่อวันที่ 17 และ 20 กันยายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้แนวทางในการปฏิบัติกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จากกรณีสมาชิกโอนเงินมาโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นของสมาชิกท่านใด และโอนเงินมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ทำให้ในบัญชีมีเงินตั้งค้างรอการตรวจสอบเป็นจำนวนมาก โดยมีนายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด