ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย admin -  วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม... กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ โทร. 0-5385-1888 ต่อ 200-202 มือถือ 08-9635-1010 ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานดำเนินการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 13:32 น.

การต่ออายุกรรมธรรม์ปี 2564 ของกรมธรรม์ที่ 3 และกรรมธรรม์ที่ 6

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) กรมธรรม์ที่ 3 และ กรมธรรม์ที่ 6

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

ประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 18:01 น.

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

แจ้งกำหนดการอบรมสมาชิกใหม่แบบออนไลน์

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ดังนั้น การอบรมสมาชิกใหม่ ...

อัลบั้มภาพ