ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 12:10 น.

สหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา และฝ่ายจัดการ ...

โดย admin -  วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 10:08 น.

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ชม. จำกัด

ระเบียบวาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (ฉบับย่อ)

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 14:14 น.

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สนง.สหกรณ์ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 12:59 น.

รายงานกิจการ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ก.พ. 2563 เวลา 15:30 น.

สอ.ชม.จำกัด ต้อนรับคณะดูงากจากหน่วยงานต่างๆ

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ก.พ. 2563 เวลา 14:37 น.

การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการ ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ...

อัลบั้มภาพ